Personal web - Václav Uruba
Up

 

 

Zde najdete materiály pro předměty vyučované v 5.ročníku základního studia.

bullet

Smykové oblasti

bullet

Turbulence

bullet

Aerodynamika

bullet

Základy ing. experimentu

bullet

Zkoušení energetických strojů

bullet

Mechanika tekutin

horizontal rule

bullet

Smykové oblasti

Sylabus

Mezní vrstvy

Volné smykové vrstvy

Obtékání těles

Proudění v kanálech

Laminární x turbulentní smykové oblasti

 

Témata semestrálních prací ke stažení ZDE

 

Doporučená literatura pro další studium:

Citavý, J., Nožička, J., 2004, "Proudění vazkých tekutin - Tenké smykové vrstvy", skriptum ČVUT v Praze, Fakulta strojní.

Achelson, D.J., 1990, „Elementary Fluid Dynamics“, Cambridge University Press.

Brdička, M., Samek, L., Sopko, B., 2000, „Mechanika kontinua“, Academia.

Schlichting, H., Gersten, K., 2000, „Boundary Layer Theory“, Springer-Verlag, Berlin, Heildelberg.

 

 

bullet

Turbulence

Sylabus

Úvod do TURBULENCE prezentace Powerpoint

Základní rovnice mechaniky tekutin

Navier-Stokesovy rovnice - speciální vlastnosti

Koncepce turbulence - Kolmogorov

Stabilita proudění - přechod do turbulence

Koherentní struktury, víry

Matematické modelování turbulentních proudů

Waveletová transformace

Fraktály

 

Doporučená literatura pro další studium:

Pope, S.B., 2000, Turbulent flows, Cambridge University Press

Hinze, J.O., 1975, Turbulence, McGraw-Hill, New York

Tennekes, H., Lumley, J.L., 1972,  A first course in turbulence, The MIT Press, Cambridge-Massachusetts

Batchelor, G.K., 1953, "The theory of homogenous turbulence, Cambridge University Press

Davidson, L., 2003, An Introduction to Turbulence Models, CHALMERS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, Goteborg, Sweden

Uruba, V., 2005, Náhoda v exaktní vědě, Essentia

Uruba, V., 2006, Pořádek, nepořádek, chaos a turbulence, Essentia

Uruba, V., 2006, Metody analýzy signálů při studiu nestacionárních jevů v proudících tekutinách, habilitační práce, ČVUT

Uruba, V., 2007, Dynamika přechodových mezních vrstev, habilitační přednáška, ČVUT

Uruba, V., 2009, Turbulence, skriptum ČVUT v Praze, Fakulta strojní.

Uruba, V., 2014, Turbulence, skriptum ČVUT v Praze, Fakulta strojní, 2. přepracované vydání.

Uruba, V., 2012 Turbulence, english version

 

 

bullet

Aerodynamika

Sylabus    Zkušební otázky

Doporučená literatura pro další studium:

Achelson, D.J., 1990, Elementary Fluid Dynamics, Cambridge University Press.

Brdička, M., Samek, L., Sopko, B., 2000, Mechanika kontinua, Academia.

Citavý, J., Nožička, J., 2004, Proudění vazkých tekutin - Tenké smykové vrstvy, skriptum ČVUT v Praze, Fakulta strojní.

Pope, S.B., 2000, Turbulent flows, Cambridge University Press

Schlichting, H., Gersten, K., 2000, Boundary Layer Theory, Springer-Verlag, Berlin, Heildelberg.

Tennekes, H., Lumley, J.L., 1972, A first course in turbulence, The MIT Press, Cambridge-Massachusetts

Davidson, L., 2003, An Introduction to Turbulence Models, CHALMERS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, Goteborg, Sweden

Uruba, V., 2005, Náhoda v exaktní vědě, Essentia

Uruba, V., 2006, Pořádek, nepořádek, chaos a turbulence, Essentia

Uruba, V., 2006, Metody analýzy signálů při studiu nestacionárních jevů v proudících tekutinách, habilitační práce, ČVUT

Uruba, V., 2007, Dynamika přechodových mezních vrstev, habilitační přednáška, ČVUT

Uruba, V., 2009, Turbulence, skriptum ČVUT v Praze, Fakulta strojní.

 

 

 

bullet

Základy ing. experimentu      zkušební otázky

bullet

Zkoušení energetických strojů

Sylabus

Základy teorie modelování

Měření tlaků

Měření teplot

Měření rychlostí

Rychlost z tlaků

Zhavené senzory

LDA

PIV

srovnání HWA - LDA - PIV

Měření smykového napětí na stěně

Měření průtoků potrubím

Visualizace

Měření hustoty tekutin

Měření viskozity tekutin

Měření sil a momentů

Sběr dat a zpracování signálů

Aerodynamické tunely

 

Prezentace PowerPoint (v angličtině)

Úvod

Fyzikální modelování

Měření teplot a tlaků

Měření rychlostí

Měření povrchového tření a průtoků

Optické metody

Analýza chyb měření

Aerodynamické tunely

 
bullet

Mechanika tekutin